Pühalepa Lustilised

Aastal 1997 loodi seltsing Pühalepa Lustilised, kuhu kuulusid 30 aktiivset eakamat inimest. Seltsingu tegutsemise eesmärgiks oli ühiselt sisustada oma vabaaega, eelkõige pensioniealiste inimeste vabaaega. Seltsingus tegutsevad tantsijad ja lauljad.

Läbi aastate on lauljate juhendajaks olnud Urve Vaher, Margarita Ristmägi, Evi Kõmmus, Malle Mürgimäe ja 2006 aastast Aune Ork. Tantsijate juhendajaks on olnud Ruth Lille, Helgi Rõõmusaare ja 2006 aastast Tiiu Vannas

2007. aastal täitus Pühalepa Lustilistel 10. tegutsemisaasta  - mille puhul Tiiu Vannas pani kokku voldiku "Kümme lustilist aastat"

2011. aastast Lustiliste lauljate juhendaja taas Malle Mürgimäe.

Koos käiakse igal kolmapäeval kell 10.00 tantsijad ja  igal teisipäeval kell 12.30 lauljad. Tänaseks päevaks on seltsingus tegutsemas 25 inimest. Koos käiakse väljasõitudel ja võetakse osa üritustest.